Vi sikrer at dine rettigheder bliver tilgodeset

Vore fageksperter laver en grundig gennemgang af din sag for 500 kr.
Vi kontakter dig senest en uge efter at vi har modtaget dine sagsakter og gennemgår resultatet med dig. Har vi fundet fejl og mangler i din sag der kan gavne dig, fremlægger vi et forslag til det videre forløb, herunder også en anslået pris. Vi kommer også gerne på besøg hos dig, så vi fortroligt og detaljeret kan gennemgå din sag, og aftale det videre forløb med dig.

Vi ordner kontakten til kommunen

For at lette vore kunder, tager vi os af kontakten til kommunen. Du udfylder vores fuldmagtserklæring og sender den til os. Så sørger vi for resten. Vi beder din kommune om at få tilsendt alle sagens akter, og sikrer at alle nødvendige dokumenter bliver medsendt. Dette er nødvendigt for at kan gennemgå hele grundlaget for din sagsbehandling. Vi stiller også gerne op sammen med dig hos kommunen eller andre, du er i kontakt med i forbindelse med din sag.

Vederlagsfrie ydelser

10 % af vores arbejdstid går til økonomisk trængte borgere. Disse ydelser er vederlagsfrie. Kontakt os for yderligere oplysning.

Post Pic
Post Pic